Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

środa, 19 sierpnia 2015

Rodzinka Pasikoników cz. 2

Panasonic FZ family. FZ7, FZ8, FZ200 I FZ1000. Test pictures.

Zdjęcia testowe.

Zdjęcia w kolejności odwrotnej niż w tytule. Pierwsze zdjęcie drugiej serii z FZ1000 jest w wersji bez korekty (jaśniejsze), a drugie po uwzględnieniu zebra warning. Wszystkie zdjęcia na tej samej czułości i przysłonie. Pierwsza seria na najdłuższej dostępnej ogniskowej, druga na najkrótszej. Jak widać, do publikowania małych zdjęć jpg w internecie w przeciętnych warunkach wystarcza nawet FZ7.

Photos in the reverse order than in the title. The first picture of second series with FZ1000 was taken without correction (lighter), and the second after taking into account zebra warning. All photos on this same sensitivity and aperture. The first series on the longest focal length available, the second shortest. As you can see, to publish small jpg images on the Internet in average conditions sufficient even FZ7.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zostaw ślad swego pobytu w postaci komentarza. Wszystkie czytam, a weryfikacja ma tylko służyć blokowaniu spamu. Jeśli nie masz konta w google ani na blogerze, a masz swoją stronę lub bloga, zamieść link do niej. Chętnie odwiedzę. KOMENTARZE UKAZUJĄ SIĘ PO ZATWIERDZENIU.