Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Na Szczelińcu cz. 2

The views from Szczeliniec Wielki  (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). Widoki ze Szczelińca Wielkiego.

and

The shelter on the top of Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). Schronisko na szczycie Szczelińca Wielkiego.
niedziela, 30 sierpnia 2015

Na Szczelińcu

The views from Szczeliniec Wielki  (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). Widoki ze Szczelińca Wielkiego.


sobota, 29 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 14

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.

Na końcu pierwszy widok ze Szczelińca. At the end - the first view from Szczeliniec.


piątek, 28 sierpnia 2015

Na Szczeliniec - cz.13

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


czwartek, 27 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 12

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


środa, 26 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 11

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


wtorek, 25 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 10

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 9

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


niedziela, 23 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 8

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


sobota, 22 sierpnia 2015

Idzie jesień

Autumn is coming.

The common starling , also known as the European starling (Sturnus vulgaris, Szpak zwyczajny, pospolity).


piątek, 21 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 7

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


czwartek, 20 sierpnia 2015

Na Szczeliniec cz. 6

Szczeliniec Wielki (Große Heuscheuer, Velká Hejšovina). On the way to the top - rocks. W drodze na szczyt - skałki.


środa, 19 sierpnia 2015

Rodzinka Pasikoników cz. 2

Panasonic FZ family. FZ7, FZ8, FZ200 I FZ1000. Test pictures.

Zdjęcia testowe.

Zdjęcia w kolejności odwrotnej niż w tytule. Pierwsze zdjęcie drugiej serii z FZ1000 jest w wersji bez korekty (jaśniejsze), a drugie po uwzględnieniu zebra warning. Wszystkie zdjęcia na tej samej czułości i przysłonie. Pierwsza seria na najdłuższej dostępnej ogniskowej, druga na najkrótszej. Jak widać, do publikowania małych zdjęć jpg w internecie w przeciętnych warunkach wystarcza nawet FZ7.

Photos in the reverse order than in the title. The first picture of second series with FZ1000 was taken without correction (lighter), and the second after taking into account zebra warning. All photos on this same sensitivity and aperture. The first series on the longest focal length available, the second shortest. As you can see, to publish small jpg images on the Internet in average conditions sufficient even FZ7.